021 33328750 © THE ART OF PROGRAMMING -
چیست؟CRM

CRM یا سیستم مدیریت مشتریان چیست و چه کاربردی دارد؟

همواره مدیریت تمام امور شرکت به صورت تک نفره کار سخت و طاقت فرسایی بوده و هست. از ایجاد هماهنگی های مختلف بین کارکنان تا نقد و بررسی مشتری های مراجعه کرده و میزان فروش.

سامانه های مدیریت مشتریان (CRM) میتوانند روابط بین مشتریان و شرکت شما را مدیریت کنند و تمام تعاملات کاربر را ثبت کنند تا شما به راحتی بتوانید بر اساس نتایج بدست آمده از رفتار مشتری استراتژی و قدم های بعدی کسب و کار خود را بهتر انتخاب کنید.

از این سامانه ها میتوان به عنوان دستیار همیشه هوشیار مدیر نیز نام برد. به این دلیل که بطور دائمی تمام تعاملات شرکت را ثبت و بررسی می کنند. حتی کوچکترین موارد را نیز از دست نمی دهند. و هر زمان که مدیر اراده کند می تواند به صورت در-لحظه(Real-Time) از فعالیت های شرکت گزارش بگیرد.

داخل این سامانه میتوانید با کارکنان خود در ارتباط باشید و اعضای سامانه نیز میتوانند با هم در ارتباط باشند و در بستر سامانه و به صورت امن به هم دیگر پیام ارسال کنند.

یکی دیگر از قابلیت های مهم و پر کاربرد این سامانه ها "مدیریت پروژه" است. بدین صورت که شما میتوانید پروژه ای تعریف و کارهایی که باید برای اتمام پروژه انجام شوند را لیست کنید و به هر کارمند ، وظیفه مخصوص به خود را محول کنید.

test