خصیصه پلن رایگان پلن شرکتی پلن حرفه ای پلن شخصی سازی شده
مدیریت اطلاعات پرسنل
مدیریت گروه بندی پرسنل
مدیریت چارت سازمانی و رده های سازمانی
مدیریت سطح دسترسی پیشرفته
مدیریت اطلاعات مشتری
مدیریت نامحدود شماره تلفن مشتری
ثبت شبکه های اجتماعی مشتری
یادداشت آدرس ها مختلف مشتری
ثبت نحوه آشنایی مشتری با مجموعه
کنترل گزارشات تماس مشتری
جستجوی مشتری و قابلیت لاگ و تغییر اطلاعات مشتری
گزارشات مشتریان
گزارشات پیشرفته مشتریان
مدیریت محصولات و خدمات
مدیریت خصایص محصولات
مدیریت دینامیک برند، دسته بندی، واحد محصول
مدیریت موجودی اولیه هر محصول
ثبت تصاویر محصول و شرح فروش آن برای درک بیشتر پرسنل
جستجوی کامل محصولات
ثبت میانگین خرید و آخرین قیمت خرید محصول(به صورت خودکار)
گزارشات محصول
گزارشات پیشرفته محصول
مدیریت فرآیندهای کاری
گزارشات فرآیند های کاری
ارجاع پی گیری فرآیند از مدیر به کارشناس
فرآیند ثبت سفارش فروش
فرآیند تایید وکنترل مدیر بر فاکتور
فرآیند پیگیری فروش
فرآیند تایید مالی بر فاکتور فروش
فرآیند خروج از انبار و هماهنگی ارسال باپیک
گزارشات فروش
گزارشات پیشرفته فروش
فرآیند تکمیل موجودی و خرید
فرآیند کنترل و تایید مدیر بر خرید
کنترل و تایید مالی بر خرید
فرآیند ورود به انبار و ثبت سریال
گزارشات خرید
گزارشات پیشرفته خرید
گزارشات موجودی انبار
گزارشات حسابهای بانکی و مالی
صدور فرم پرداخت تنخواه
ثبت فروم درخواست مالی با جزئیات دلیل
گزارشات فرم درخواست
اجرای فرآیند درخواست مالی
ثبت درخواست مساعده پرسنل
اجرای فرآیند مساعده پرسنل
گزارشات درخواست مساعده پرسنل
ثبت درخواست پیک درون سازمانی
کنترل شروع به عملیات پیک
رهگیری عملیات پیک
کنترل اتمام عملیات پیک
گزارشات پیک
ثبت درخواست مرخصی
کنترل فرآیند تایید مرخصی
کنترل مرخصی های پرسنل
گزارشات مرخصی
ثبت فعالیت پروژه محور
تعیین بازه انجام و منابع انسانی درگیر پروژه
تعریف نقاط عطف پروژه
تعریف ریز تسک های منابع انسانی پروژه
امکان ثبت کامنت، اضافه کردن فایل ضمیمه توسط اعضای پروژه
ثبت تاریخ شروع و پایان واقعی پروژه و تسک های پروژه
گزارشات پروژه
تعریف جلسه با مشتریان
تعریف محل جلسه
کنترل جلسات یک روز آینده
گزارشات جلسات
اطلاع رسانی جلسه ساعتی قبل از شروع
ثبت نتیحه جلسه
گزارشگیری از جلسات
ثبت یادداشت
جستجو در یادداشت
ثبت یادآوری
جستجوی یادآوری ها
نوتیفای شدن یادآوری
اتصال به سیستم پیامکی
ارسال ایمیل
اتصال با سیستم تلفنی
گزارشات پیشرفت تماس
شنیدن آرشیو مکالمات سازمان
کامنت گذاری تعاملات مشتری با سازمان
کنترل عملکرد پرسنل و گزارشات از آنها
شخصی سازی برای تناسب بیشتر با سازمان
شخصی سازی پیشرفته و حرفه ای
زمان پیاده سازی و اجرا 2 روز کاری 8 روز کاری 20 روز کاری مطابق توافق
هزینه اجرا رایگان (فقط پرداخت هزینه سرور cloud، ماهیانه 25 هزار تومان) 2 میلیون تومان 5 میلیون تومان مطابق توافق